català - castellà

Publicació al DOGC del II Conveni Col.lectiu per als Cdiap de Catalunya