català - castellà

Cdiap Sap Sant Joan

Centre

Cdiap Sap Sant Joan

Adreça

Passeig Sant Joan, 100 3er Barcelona

Dades de contacte

Tel. 93 207 23 12
Fax. 93 207 64 72
Correu-e: cdiap.santjoan.tsf@gencat.cat