català - castellà

Cdiap Eipi Ciutat Vella

Centre

Cdiap Eipi Ciutat Vella

Adreça

Reina Amàlia, 33, baixos Barcelona

Dades de contacte

Tel. 93 256 46 85
Fax. 93 413 28 00
Correu-e: eipicv@bcn.cat