català - castellà

Cdiap Baix Camp i Priorat

Centre

Cdiap Baix Camp i Priorat

Adreça

Avinguda de Castellvell16, baixos - Reus

Dades de contacte

Tel. 977 328 211
Fax. 977 326 173
Correu-e: cdiap@cdiapreus.cat