català - castellà

Associacio Catalana d Atenció Precoç

Centre

Associacio Catalana d Atenció Precoç

Adreça

Pere Verges 1, Barcelona

Dades de contacte

Tel. 934987128
Fax. 934987128
Correu-e: acap@acap.cat
Persona de contacte: MIquel Àngel Rubert