català - castellà

14 juny- Reunió de Socis; Presentació de La Confederació

12/07/2017
Vàrem comptar amb la presència de Joan Segarra, president de la Confederació de patronals del tercer sector, de la qual la UCCAP en forma part, el qual va comentar els avenços i la situació actual de l’esmentat avantprojecte. Us fem arribar la presentació que ens va mostrar, la qual reflecteix amb claredat tot l’exposat amb la sessió, tot confiant que serà del vostre interès. http://uccap.com/shared/uploads/pdf/69534-2017-contractacio_ss_general.pptx