català - castellà

Avís legal

De comformitat amb l'establert per la Llei Orgènica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consenteixo la inclusió de les meves dades en un fitxer del que és titular UCCAP, i que els mateixos siguin fets servir per a la gestió de caràcter comercial i l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. Aixímateix, declaro estar informat sobre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili de UCCAP a Pere Vergés, 1, 7ª Planta - 08020 Barcelona, o bé remitint un missatje a la direcció de correu lopd@uccap.com